SVGFSA

Home » SVGFSA
โบรกเกอร์นี้ ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้า และ มีโปรโมชั่น และโบนัสต่างๆ เยอะมาก

ใบอนุญาต SVGFSA หรือ St. Vincent and the Grenadines Financial Services Authority คือ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลและควบคุมกิจการทางการเงินทั้งหมดในประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก SVGFSA แสดงว่าโบรกเกอร์นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โบรกเกอร์ดังกล่าวทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ, โปร่งใส, และมีความเป็นธรรม เพื่อปกป้องผู้ลงทุน

ใบอนุญาตนี้สำคัญมากสำหรับโบรกเกอร์เพราะหากโบรกเกอร์ไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ได้ นอกจากนี้การมีใบอนุญาตจาก SVGFSA ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ในสายตาของลูกค้า.