IFSC

Home » IFSC
เพียงฝากเงิน เลือกระดับโบนัสที่ต้องการ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำและไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการเทรด

มีพนักงานไทยบริการตลอด 24 ชม และมีสำนักงานในไทย 3 สาขา

มีผู้ใช้งานมากกว่า 3.5 ล้านคนในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

ใบอนุญาต IFSC หรือ International Financial Services Commission คือ หน่วยงานกำกับดูแลการเงินของเบลีซ, ประเทศเล็ก ๆ ในภูมิภาคอเมริกากลาง. IFSC รับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการทางการเงินและบริการการเงินทั้งหมดที่ดำเนินงานในหรือผ่านเบลีซ.

โบรกเกอร์ที่ได้รับใบอนุญาตจาก IFSC แสดงว่าโบรกเกอร์นั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดขึ้นในเบลีซ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า โบรกเกอร์ดังกล่าวทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ, โปร่งใส, และมีความเป็นธรรม เพื่อปกป้องผู้ลงทุน

ใบอนุญาตนี้สำคัญมากสำหรับโบรกเกอร์เพราะหากโบรกเกอร์ไม่มีใบอนุญาต จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจในหรือผ่านเบลีซได้ นอกจากนี้การมีใบอนุญาตจาก IFSC ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโบรกเกอร์ในสายตาของลูกค้า