เทรนด์ไลน์ และ รูปแบบกราฟ Forex

Home » เทรนด์ไลน์ และ รูปแบบกราฟ Forex

เทรนด์ไลน์ (Trend lines) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เทรนด์ของราคาในตลาด Forex ซึ่งใช้ในการระบุทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคาว่าเป็นเทรนด์ขึ้น (Uptrend) หรือเทรนด์ลง (Downtrend) หรือเป็นขอบเขตแนวแทน (Sideways) ระหว่างสกุลเงินหรือคู่เงินใดๆ

รูปแบบกราฟ (Chart patterns) ได้แก่รูปแบบต่างๆ ที่สามารถเห็นได้ในกราฟราคา เช่น:

 

Candlestick patterns
รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick patterns)

รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick patterns): การจับคู่ระหว่างแท่งเทียนต่างๆ เพื่อระบุสัญญาณซื้อขาย เช่น รูปแบบแท่งเทียนต่อเนื่อง (Engulfing pattern) และรูปแบบแท่งเทียนตรงกันข้าม (Doji pattern)

 รูปแบบระดับราคา (Price patterns)

รูปแบบระดับราคา (Price patterns): การระบุรูปแบบที่เกิดขึ้นบนกราฟราคา เช่น รูปแบบ Head and Shoulders และรูปแบบ Triangle pattern

 


 


รูปแบบ Head and Shoulders

Head and Shoulders คืออะไร?

  • Head and Shoulders เป็นรูปแบบราคาที่บ่งบอกว่าหุ้นจะกลับตัวเป็นขาลง ซึ่งประกอบด้วย จุดสูงสุด 3 จุด

 


 


รูปแบบ Triangle pattern

Triangle pattern คืออะไร?

  • รูปแบบ Triangle pattern (รูปแบบสามเหลี่ยม) เป็นรูปแบบกราฟที่แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบสามเหลี่ยม โดยรูปแบบนี้สร้างจากเส้นตรงสองเส้นที่มีราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดเข้าใกล้กันเป็นเวลานานขึ้น ทำให้เกิดรูปร่างสามเหลี่ยมที่หมุนอยู่ภายใต้เส้นเทรนด์ทั้งสอง

รูปแบบ Triangle pattern แบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ได้แก่:

  1. Symmetrical Triangle (สามเหลี่ยมทรงเทียม): ในรูปแบบนี้ เส้นตรงทั้งสองมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกัน ราคาจะเข้าใกล้จุดจบของรูปร่างและเกิดการขายแรงขึ้น รอบต่อมาจะเป็นการเบี่ยงเบนออกไปในทิศทางที่ชัดเจน
  2. Ascending Triangle (สามเหลี่ยมขึ้น): ในรูปแบบนี้ เส้นตรงที่มีราคาต่ำสุดเคลื่อนที่ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เส้นตรงที่มีราคาสูงสุดเคลื่อนที่แนวนอน รูปแบบนี้สร้างความเชื่อมั่นและอาจเป็นสัญญาณของการขึ้นของราคา
  3. Descending Triangle (สามเหลี่ยมลง): ในรูปแบบนี้ เส้นตรงที่มีราคาสูงสุดเคลื่อนที่ลงเรื่อย ๆ ในขณะที่เส้นตรงที่มีราคาต่ำสุดเคลื่อนที่แนวนอน รูปแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของ

 รูปแบบคลื่น (Wave patterns)

รูปแบบคลื่น (Wave patterns): การวิเคราะห์รูปแบบคลื่นของราคา ตามทฤษฎีเอลเลียต์ (Elliott Wave) เพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบคลื่นต่างๆ

รูปแบบ Wave patterns คืออะไร

รูปแบบ Wave patterns (รูปแบบคลื่น) คือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด Forex ที่สามารถระบุได้ตามทฤษฎีเอลเลียต์ (Elliott Wave Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์และทำนายการเคลื่อนไหวของราคา รูปแบบคลื่นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตามลำดับเรียงที่กำหนด

รูปแบบ Wave patterns ประกอบด้วย:

  1. Impulse Waves : คลื่น Impulse เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของเทรนด์หลัก โดยประกอบด้วยห้าคลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน มีสองคลื่นเป็น(Corrective Wave) และสามคลื่นเป็น (Motive Wave)
  2. Corrective Waves : คลื่น Corrective เป็นคลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์หลัก ซึ่งประกอบด้วยสามคลื่นที่เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับคลื่นเครื่องยนต์

รูปแบบ Wave patterns ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและระดับราคาที่มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งใช้ในการวางแผนการเข้าและออกจากตลาดในกรอบเวลาที่ต่างๆ

 


สรุป

การวิเคราะห์เทรนด์ไลน์และรูปแบบกราฟเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจซื้อขาย Forex เพราะช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุแนวโน้มของตลาดและหาสัญญาณการซื้อขายที่มีความน่าเชื่อถือได้

โบรกเกอร์ Forex
ปลอดภัยสำหรับการลงทุนของคุณ
เพียงฝากเงิน เลือกระดับโบนัสที่ต้องการ
ให้บริการ Live chat โดยเจ้าหน้าที่คนไทย
Server เร็ว และ เสถียร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโบรกเกอร์ที่ดี
โปรแกรมสะสมคะแนนที่ชื่อว่า "Cashback" สามารถแลกคะแนนเหล่านี้เป็นเงินสด
โบรกเกอร์นี้ ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้า และ มีโปรโมชั่น และโบนัสต่างๆ เยอะมาก
เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการโบรกเกอร์ความมั่นคง และความน่าเชื่อถือ